Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING UNIVERSAL PLAYERS GLOBAL NORGE AS

Sist revidert 08. desember 2021.

Denne personvernerklæringen gjelder for Universal Players Global Norge AS (UPG Norge). Vi behandler personopplysninger konfidensielt og i samsvar med EUs nye databeskyttelsesforordning.

UPG Norge er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilken informasjon som samles inn om brukeren av nettjenesten, hva den brukes til og hvilken innflytelse brukeren har.

 

1. HVEM UPG NORGE BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER OM

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

 • Kontaktpersoner hos våre leverandører, samarbeidspartnere og kunder
 • Besøkende på våre nettsider
 • De som sender henvendelser til oss via kontaktskjema på våre nettsider
 • De som kontakter oss om informasjon via andre kanaler basert på opplysninger fra våre nettsider

2. HVILKEN PERSONLIG INFORMASJON SAMLER VI INN

2.1. Informasjon gitt av brukeren, som for eksempel:

 • navn, e-postadresse, adresseinformasjon, telefonnummer
 • interesse og hobbyinformasjon
 • søkerens utdanningsopplysninger som navn på skoleR, karakterer mm.
 • demografisk informasjon som alder, kjønn, morsmål og yrke.
 • kontaktinformasjon for foresatt(e) og deres demografisk informasjon
 • registreringsinformasjon som kreves for en digital konto, for eksempel brukernavn, kallenavn og passord
 • samtykke til direkte markedsføring via e-post, tekstmelding og andre automatiserte systemer, f.eks. abonnement på nyhetsbrev
 • tilbakemeldinger fra kunder og kontakter
 • konkurranseresponsinformasjon
 • informasjon gitt i undersøkelser og studier
 • produkt- og bestillingsinformasjon
 • annen informasjon samlet inn med brukerens samtykke

2.2. Informasjon innhentet ved bruk av nettjenester

 • informasjon om bruken av den elektroniske tjenesten (for eksempel brukerens tilgang til tjenesten, nettleser- og type søkerenhet, informasjonkapsel/cookie-ID, tid brukt, geografisk plassering)
 • annonsene som har blitt vist og informasjon om når annonsene ble klikket

3. TIL HVILKET FORMÅL SAMLES PERSONOPPLYSNINGENE MINE INN?

Vi behandler kun personopplysninger for forhåndsdefinerte formål som:

 • Med samtykke fra brukerne våre samler vi inn e-postadressene deres slik at vi kan sende dem nyheter og informasjon om våre tjenester og produkter.
 • Vi samler inn informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt for å forbedre og forbedre tjenesten vår.
 • Hvis en bruker har blitt med på vår e-postliste eller på annen måte samtykket til direkte markedsføring, kan vi sende ham eller henne elektronisk direkte markedsføring.
 • Vi samler inn informasjon om besøkende på nettstedet vårt slik at vi kan målrette dem med annonsering om produkter, tjenester og tilbud som kan være av interesse for dem, ved hjelp av ulike kommunikasjonskanaler.
 • Vi samler inn informasjon om besøkende på nettstedet slik at vi kan forbedre kundeservicen vår.
 • Vi samler inn informasjon med samtykke fra brukere for å kunne tilby eller overføre tjenester til dem.

4. HVEM VI DELER PERSONOPPLYSNINGER MED

Våre leverandører av IT-tjenester vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakten med oss. Leverandørene opptrer i henhold til databehandleravtalen med oss og under vår instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vi bruker tjenestene til noen få tredjeparter. Partene har alltid blitt nøye utvalgt slik at vi kan være sikre på at også de overholder EUs databeskyttelseslovgivning. Tjenesten kan også inkludere informasjonskapsler fra måle- og sporingstjenester, annonsenettverk eller andre tredjeparter. Lær mer om vår erklæring for informasjonskapsler her.

4.1. WP-motor

Denne vertstjenesten for nettstedet leveres av WP Engine. WP Engine er forpliktet til å overholde EUs databeskyttelseslovgivning. Siden er beskyttet gjennom blant annet døgnkontinuerlig overvåking, HTTPS-sikkerhet, jevnlige oppdateringer, lagring av innsamlet informasjon i databaser som er beskyttet av blant annet brannmurer, krypteringsteknologier, og begrenset tilgangskontroll og tilgangsrettigheter.

Mer informasjon om WP Engines vilkår og betingelser finner du her.

4.2. Google Analytics

Vi bruker Google Analytics for å måle bruken av våre nettjenester. Google Analytics kan plassere informasjonskapsler på en brukers enhet for å samle inn informasjon som antall besøkende på et nettsted. Informasjonen kan også brukes til å vise den besøkende annonsering som sannsynligvis vil være av interesse for dem. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som en nettleser lagrer på en brukers terminalenhet. Informasjonskapsler inneholder ofte en anonym, unik identifikator som identifiserer og teller nettleserne som besøker nettstedet vårt.

Du kan lese mer om Google Analytics vilkår og betingelser her.

Sjekk ut vår mer detaljerte erklæring for informasjonskapsler her.

5. LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Informasjonen som samles inn vil kun bli oppbevart så lenge det er nødvendig, men maksimalt fem år.

6. LINKER TIL ANDRE NETTSTEDER

Vi er ikke ansvarlige for personvernpraksis eller lovligheten og administrasjonen av tredjepartsinnhold knyttet til nettstedet vårt. Hvis du finner ut at nettsidene vi linker til inneholder ulovlig eller støtende innhold, setter vi pris på tilbakemeldingen din.

7. DINE RETTIGHETER

Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene.

Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å motta nyhetsbrev eller annen relevant informasjon fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Dersom du har samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du også når som helst trekke ditt samtykke tilbake ved å rette en henvendelse til oss om dette. Send en epost til post@upgnorge.com

Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så langt ikke taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

Be om retting eller sletting: Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.

Dataportabilitet: I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss, i et maskinlesbart format.
Dersom det er teknisk mulig vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til andre firmaer.

Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

8. SIKKERHET

Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Tilgang til personopplysninger er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver. Vi har vedtatt interne IT-retningslinjer, og vi foretar jevnlig opplæring av ansatte med hensyn til sikkerhet og bruk av IT-systemer.

9. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

10. KONTAKT OSS

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring eller du vil utøve dine rettigheter, kan du ta kontakt med oss slik:

Universal Players Global Norge AS
post@upgnorge.com
Tlf: (+47) 46 51 43 50
Adresse: Griniveien 363, 1356 Bekkestua

Copyright 2020 Universal Players Global Norge. Site by JCO Digital.

 Interessert i utveksling? Bli med på neste informasjonsmøte

Vi holder gratis informasjonsmøter for de som er interessert i å høre mer om utveksling.

Neste ledige informasjonsmøte: 

Mandag 6. Mai kl.19.30

Onsdag 8. April kl 19.30

Mandag 13. April kl.19.30

Meld deg på her!

You have Successfully Subscribed!