Jonne Lappalainen

I think that a boarding school is a great option for students who seriously want to continue their sport during their year abroad. For me, hockey plays a big role, therefore it has been very nice to play in tournaments across Canada and also in the U.S. These tournaments and the opportunities to practice hockey like this, would not had been possible at a public school. Practices and workouts have been tough and diverse, and there are many opportunities to train other sports as well. I had always wanted to try rugby, and here I finally got to do that. We practice every day after school, and we have tournaments on weekends. Getting along with coaches and teammates have been easy, and the professional coaches and staff are very committed, which has helped me to develop as a student-athlete.

Jeg tror at en internatskole er et flott alternativ for elever som seriøst ønsker å fortsette idretten sin i løpet av et år i utlandet. For meg spiller hockey en stor rolle, derfor har det vært veldig hyggelig å spille i turneringer over hele Canada og også i USA. Disse turneringene og mulighetene til å trene hockey som dette, hadde ikke vært mulig på en offentlig skole. Treninger på hockey banen og fysiske treninger har vært tøft og mangfoldig, og det er mange muligheter for å trene andre idretter også. Jeg hadde alltid hatt lyst til å prøve rugby, og her fikk jeg endelig gjøre det. Vi har treninger hver dag etter skoletid, og vi har turneringer i helgene. Det har vært enkelt å komme overens med trenere og lagkamerater, og de profesjonelle trenerne og deres personal er veldig engasjerte, noe som har hjulpet meg til å utvikle meg som studentidrettsutøver.

Canada
Hockey
Boarding School

Johannes Mällinen

In the beginning, I was little nervous, but very soon I noticed that everything is going very well, and the school was great. The level of American football is higher than in Finland, so if a student wants to play on a high level, he should go to a boarding school. I can recommend a boarding school to any student who wants to experience something new and different.

I begynnelsen var jeg litt nervøs, men veldig snart merket jeg at alt gikk veldig bra, og skolen var kjempefin. Nivået på amerikansk fotball er høyere enn i Finland, så hvis en student vil spille på et høyt nivå, bør han gå på internatskole. Jeg kan anbefale en internatskole til enhver student som vil oppleve noe nytt og annerledes.

USA
American football
Boarding School

Jennika Appelberg

Since I was in the middle school, my dream had always been playing soccer and going to school in the U.S., so I was very excited when Universal Players helped me to find a perfect boarding school for me. I was anxious to meet my new team and start the pre-season in the fall. Schoolyear started very well, people were very kind, and I felt very welcomed. I learned A LOT of English, made many new friends, developed as a players, and most of all, developed as a person. My journey has been wonderful, and I am very thankful for everything that has happened to me, for what I’ve learned, and for the people I’ve met. There are so many opportunities out there, and I can guarantee, that going abroad to study is never a bad idea, and you will never regret it!

Fra jeg gikk på ungdomsskolen har drømmen min alltid vært å spille fotball og gå på skole i USA, så jeg var veldig spent da Universal Players hjalp meg med å finne en perfekt internatskole for meg. Jeg var ivrig etter å møte det nye laget mitt og starte treningssesongen som er på høsten. Skoleåret startet veldig bra, folk var veldig snille, og jeg følte meg veldig velkommen. Jeg lærte MYE engelsk, fikk mange nye venner, utviklet meg som spillere, og mest av alt, utviklet meg som person. Reisen min har vært fantastisk, og jeg er veldig takknemlig for alt som har skjedd med meg, for det jeg har lært og for menneskene jeg har møtt. Det er så mange muligheter der ute, og jeg kan garantere at det aldri er en dårlig idé å reise til utlandet for å studere, og du vil aldri angre!

USA
Soccer
Boarding School

Ida Krook

At first I was very surprised how active all my friends at school were with various after school activities. Personally I have played soccer, ran track and played lacrossse. Once the school’s soccer season was over, I also competed with the local travel team in the winter and in the spring. Through my participation in sports I have gained a lot of wonderful friends which have been a big part of this unforgettable experience that I have had so far. I am so happy that I chose to go with UP and that they helped me into this wonderful school.

Først ble jeg veldig overrasket over hvor aktive alle vennene mine på skolen var med forskjellige aktiviteter etter skoletid. Personlig har jeg spilt fotball og lacrossse samt drevet med friidrett. Når skolens fotballsesong var over, konkurrerte jeg også med det lokale reiselaget om vinteren og om våren. Gjennom min deltakelse i idrett har jeg fått mange fantastiske venner som har vært en stor del av denne uforglemmelige opplevelsen jeg har hatt så langt. Jeg er så glad for at jeg valgte å gå sammen med UP og at de hjalp meg inn i denne fantastiske skolen.

Read more

New Jersey, USA
Soccer
Boarding school

Anette Helin

I would recommend an exchange year to everybody. I cannot find words to describe my year and all the great experiences. During my year, I learned so many new things, things that cannot be learned anywhere else. It was also a great feeling to come back home, and think that I just spent a year abroad, and also made it back home! During my year, I got priceless memories and friends for lifetime.

Jeg vil anbefale et utvekslingsår til alle. Jeg kan ikke finne ord for å beskrive året mitt og alle de store opplevelsene. I løpet av året lærte jeg så mange nye ting, ting som ikke kan læres andre steder. Det var også en fin følelse å komme hjem igjen, og tenke på at jeg nettopp tilbrakte et år i utlandet, og deretter kunne komme hjem igjen! I løpet av året fikk jeg uvurderlige minner og venner for livet.

Read more

New Hampshire, USA
Alpine skiing
Boarding school

 

Johanna Järvi

I spent a year in Fountain Valley School, in Colorado. I chose this school because the school had its own horses, stables, and all the other needed facilities, so I could continue my sport in great circumstances. All riders became very close during the year, and it was great to experience that team spirit in a sport that you usually practice alone by yourself. Competition trips for example to Arizona and Florida were very fun!

Jeg tilbrakte et år på Fountain Valley School, i Colorado. Jeg valgte denne skolen fordi skolen hadde egne hester, staller og alt annet jeg trengte av fasiliteter, slik at jeg kunne fortsette idretten min under fantastiske omstendigheter. Alle rytterne ble knyttet tett sammen i løpet av året, og det var flott å oppleve den lagånden i en idrett du vanligvis trener alene. Konkurranseturer for eksempel til Arizona og Florida var veldig morsomt!

Read more

Colorado, USA
Riding
Boarding school

Eetu Kohvakka

So I decided to take a chance, leave Finland and everything I knew behind, and hunt for new adventures. UP Global presented me Rabun Gap-Nacoochee School, which I knew nothing about and which name I could hardly pronounce. By UP Global recommendations, the school was perfect for me, so I decided to go for it. And where did I find myself on the first day of my year abroad…

Så jeg bestemte meg for å ta en sjanse, forlate Finland og alt som var trygt forå jakte på nye eventyr. UP Global presenterte meg Rabun Gap-Nacoochee skolen, som jeg ikke visste noe om og som hadde et navn jeg knapt kunne uttale. Av UP Global-anbefalinger var skolen perfekt for meg, så jeg bestemte meg for å gå for den. Og hvor befant jeg meg på den første dagen som utvekslingsstudent i utlandet…

Read more

Georgia, USA
Arts
Boarding school

Taru Aitola

I found great friends from the three varsity sport teams – cross-county, basketball, hurdles – and I got to practice and compete under very inspiring coaches. While traveling to competitions and to trips set up by the school, I got to explore the great outdoors and scenery of Hawaii. I got to spend many sunny days on the beach by the turquoise ocean, to hike to the waterfalls, to try standup paddleboarding, to swim with wild dolphins, and the list goes on and on…

Jeg fant gode venner fra de tre idrettslagene – langdistanse løping, basketball, hekkeløp – og jeg fikk trene og konkurrere under veldig inspirerende trenere. Mens jeg reiste til konkurranser og til turer satt opp av skolen, fikk jeg utforske det fantastiske naturen på Hawaii. Jeg fikk tilbringe mange solfylte dager på stranden ved det turkise havet, vandre til ulike fosser, prøve paddleboard, svømme med ville delfiner, og listen bare fortsetter og fortsetter …

Read more

Hawaii, USA
Triathlon
Boarding school

Willjam tells why he chose UP Global

Copyright 2020 Universal Players Global Norge. Site by JCO Digital.

 Haku kaudelle 2020-21 on käynnissä! 
Unelmiesi vaihto-oppilasvuosi alkaa täältä!Ota yhteyttä ja kysy lisää!

You have Successfully Subscribed!