Kombiner alpint og skole på utveksling

Ta et utvekslingsår på en internatskole i utlandet. Kombiner idrett og skole på utveksling. UPG Norge hjelper deg!